B&T ONDERWIJS DOET WAT WERKT

OP 3 NIVEAUS BINNEN DE SCHOOL

b&t onderwijs biedt producten en diensten op alle niveaus binnen uw school. Voor alle producten en diensten van b&t onderwijs geldt, dat maatwerk standaard is. Geen organisatie is gelijk en geen situatie is hetzelfde; wij kijken samen met u hoe onze producten of diensten zo passend mogelijk ingezet kunnen worden. Lees meer over b&t onderwijs

ONZE DIENSTEN

Keimaat

Ondersteuning bij beoordeling

Leergangen

de transfer van theorie naar de eigen school-/lespraktijk

LEERGANGEN

Elk kind leert, zelfs als het niet naar school gaat. De uitdaging voor docenten is een versnelling in de leercurve van elk kind te bereiken.

De leergangen van b&t onderwijs vertalen uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek in praktische kennis en vaardigheden voor docenten.

We leveren maatwerk en borgen de kwaliteit.

In de leergang Action research leert een docent hoe hij het effect van (didactische) vernieuwingen op de leeropbrengsten in kaart kan brengen. De docent leert een onderzoeksvraag formuleren, een meetmethode ontwerpen, een controlegroep samenstellen, een meting uitvoeren, de resultaten analyseren en verslag doen van zijn bevindingen.
“Het prikkelt om je eigen functioneren onder de loep te nemen en over ‘school’ zaken te praten.”

Formatieve evaluatie is een manier van werken, waarmee de docent zichzelf voortdurend op de hoogte houdt van de kwaliteit van zijn instructie. Op het eerste gezicht heeft formatieve evaluatie overeenkomsten met diagnostisch toetsen en “schriftelijke overhoringen”.
“Interactief, praktisch, je kunt niet achterover leunen.”

Wat klanten van ons vinden

“Dit hadden we 10 jaar eerder moeten doen.”

Over Keiwijzer

Heeft deelname aan Action research bijgedragen aan uw professionele ontwikkeling?
“Ja, zeker. Het was leuk om eens kennis te nemen van de Hattie-methode.”

Over de Leergang Action research

“Geeft een duidelijk beeld hoe men over je denkt en je kunt werken aan de zaken die voor je van belang zijn. De perfecte docent bestaat niet.”

Over Keiwijzer Traject

“Ik heb in ieder geval veel geleerd en ik probeer nu heel veel in mijn lessen te doen. De tweede en derde keer vond ik heel erg effectief. Voor nu heb ik geen verbeterpunten. Dank voor alles.”

Over de Leergang Formatieve evaluatie

KERNGEGEVENS B&T-VRAGENDATABASE

De kracht van b&t onderwijs is 10+ jaar ervaring met de gedrag van docenten. b&t onderwijs is meester in het in beeld brengen van houding, bekwaamheid en toewijding. Deze domeinen vormen het uitgangspunt van de scans en rapportages. Voortdurend wetenschappelijk onderzoek vormt de basis van onze vragenlijsten. Uniek is de norm die bepaald is door de ruim 10.000 deelnemers die met onze instrumenten hebben gewerkt.

Er zijn meer dan 90 verschillende competenties beschikbaar.

In totaal bestaan deze competenties uit meer dan 1000 vragen.

Op deze vragen zijn meer dan 8.5 miljoen antwoorden verzameld over concreet (docenten)gedrag.

Meer dan 300 gevalideerde vragenlijsten beschikbaar

Alle vragen zijn gekoppeld aan een domein. Gemiddeld gaan 36% van de vragen in een vragenlijst over houding, 45% over bekwaamheid en 19% over toewijding.