Over b&t onderwijs

Over b&t

b&t onderwijs vertaalt onderwijskundige kennis naar praktische toepassingen voor docenten en scholen.

Kinderen hebben recht op goed onderwijs. Goed onderwijs realiseer je door te doen wat werkt.

b&t bestaat uit een team dat met enthousiasme en kundigheid werkt aan onderwijsbetering voor haar klanten.

Groei

Elk kind leert, ook als het niet naar school gaat. Dit maakt het heel lastig om te beoordelen wat echt werkt. Het kan lijken of nieuwe methodes en innovaties werken, terwijl er eigenlijk geen effect is. Soms is het effect toe te schrijven aan de natuurlijke leercurve van het kind, toeval, of simpelweg aan het feit, dat er iets nieuws gebeurt in de school. De uitdaging voor docenten is een versnelling in de leercurve van elk kind te bereiken.

Kwaliteit 

Het doel van de trainingen en leergangen van b&t is uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek te interpreteren en om te zetten in praktische kennis en vaardigheden voor docenten.

b&t onderschrijft de uitkomsten van meetanalyses en ander kwantitatief onderzoek. Op basis hiervan stellen we de volgende eisen aan al onze activiteiten:

  • er bestaat een basis in kwantitatief onderzoek
  • de bewezen effectgrootte van de activiteit is minimaal 0,4
  • minimaal 1 meta-analyse ondersteunt de effectgrootte

De competentiedatabase van b&t is gebaseerd op meer dan 10 jaar dataverzameling en doorlopend wetenschappelijk onderzoek. Voor de inhoud van de de didactische activiteiten gebruikt b&t de handboeken van de meest gezaghebbende auteurs in hun veld.

De trainingen en leergangen van b&t hebben direct positief effect op het leren van leerlingen.

 

Jan Tishauser

Jan Tishauser is inhoudelijk directeur van b&t. Hij bewaakt de kwaliteit van het curriculum en leidt indien nodig docenten op die voor b&t cursussen geven. In 1996 heeft hij b&t opgericht. Twee jaar later heeft hij het initiatief genomen om een 360º feedbackinstrument specifiek voor docenten te ontwikkelen (Keiwijzer). Vanaf 1998 is Jan regelmatig betrokken bij onderzoeksactiviteiten op academisch niveau. Vanuit b&t heeft hij verschillende malen studenten met succes begeleid bij het onderzoek ten behoeve van hun master-thesis.

Bettina Rijkschroeff

Bettina Rijkschroeff werkt sinds 2010 bij b&t. Ze is geboren en getogen in Amsterdam en heeft aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd. Bettina is verbonden geweest aan de Eerstegraads Lerarenopleiding van de UvA en daarna aan een bemiddelingsorganisatie voor het onderwijs. De kloof tussen opleiding en praktijk interesseert haar. Vanuit b&t probeert zij deze kloof te overbruggen. Bettina wordt ingezet als coach en als trainer.

Borging kwaliteit

b&t werkt met een kwaliteitssysteem. Wij meten de kwaliteit van de cursussen en instrumenten en koppelen de uitkomsten terug aan de opdrachtgever. Wij gebruiken de uitkomsten van de meting om de cursussen en instrumenten verder te verbeteren. Bij langdurige trajecten meten wij ook tussentijds en nemen zonodig maatregelen.