Leergangen

Onze doelstelling is de transfer van theorie naar de eigen school-/lespraktijk.